Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

V międzynarodowa konferencja Contemporary Problems in Thermal Engineering

2018 / 10 / 20

W dniach 18-21 września 2018 w Gliwicach w Politechnice Śląskiej odbywała się V międzynarodowa konferencja Contemporary Problems in Thermal Engineering (CPOTE 2018). W konferencji wziął udział dr inż. Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) prezentując dwa referaty dotyczące realizowanych w CPE badań związanych z poprawą osiągów układów z ogniwami SOFC poprzez zastosowanie układów chłodniczych do odzysku zubożonego paliwa z gazów wylotowych stosów ogniw paliwowych oraz analizy sprawności instalacji power-to-gas z elektrolizerem SOE.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2018 / 10 / 11

Dnia 9 października 2018 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. W czasie posiedzenia Rada wybrała nowego sekretarza, którym został dr inż. Jacek Karczewski. Odbyła się też dyskusja na temat możliwości intensyfikacji współpracy z Instytutem Energetyki jednostek naukowych i firm, których przedstawiciele zasiadają w Radzie Naukowej IEn. Na koniec posiedzenia Rada wysłuchała referatu dr inż. Jakuba Kupeckiego na temat pobytu w National Fuel Cell Research Center (NFCRC), University of California, Irvine (USA) w ramach stypendium Fulbrighta.

 

Więcej

Zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu Wysokich Napięć w Instytucie Energetyki

2018 / 10 / 03

Z dniem 1 października 2018 na stanowisko Kierownika Zakładu Wysokich Napięć (EWN) została powołana pani mgr inż. Joanna Czupryńska.

Jednocześnie informujemy, że pan dr hab. inż. J.L. Mikulski, profesor IEn od dnia 1 października 2018 objął stanowisko eksperta (DZE-4) w Zespole Ekspertów IEn.

Więcej